Ondersteuning selectie

Vanuit de opleiding Communication and Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht kregen wij de vraag om (ons product) Academy Admission in te richten als ondersteuning voor de matchingsdag (een onderdeel van het traject “studiekeuzecheck”, waarbij opleidingen een advies uitbrengen aan toekomstige studenten, zodat er een bewuste studiekeuze kan worden gemaakt).

Hierbij zijn wij uitgegaan van de basis van Academy Admission en hebben wij voor hen een aantal modules ontwikkeld. Dit alles is gebaseerd op een bestaande oplossing, welke zo aangepast is dat dit product de processen van de opleiding geheel ondersteunt. Hierdoor is er snel en effectief een oplossing ontwikkeld waarmee de opleiding studenten een goed advies kan geven.

Binnen de tool kunnen studenten hun opdracht uploaden, worden vragen uit een derde systeem ingeladen en kunnen docenten dit digitaal inzien. Na het gesprek kunnen docenten hun advies digitaal invoeren, wat gemakkelijk doorgezet kan worden naar de andere systemen. Zo kan de opleiding zich zoveel mogelijk richten op het geven van goede adviezen in plaats van de administratie eromheen.