Producten

Inzicht in onderwijs

Academy Attendance geeft studenten, docenten en management inzicht in de studiestijl van studenten. Door het studiegedrag te meten aan de hand van aanwezigheidsregsitratie bij lessen, maken we persoonlijke aandacht voor elke student mogelijk.

Structuur in het onderwijsontwikkelproces

SQill biedt een omgeving waarin onderwijs- en curriculumontwikkeling in wordt ondersteund. Structuur de curriculuminhoud en richt het proces met de verschillende actoren in. SQill is de bron voor curriculuminformatie; deze informatie kan vervolgens op andere plekken, bij andere processen en systemen, optimaal ingezet worden. Dit gebeurt aan de hand van eenvoudige en veelzijdige rapportages, bijvoorbeeld ten behoeve van de LMS, studiegids, onderwijslogistiek en roostering.

Structuur in studiekeuze

Academy Admission ondersteunt het matching-, studiekeuzecheck- (SKC) en/of decentrale selectie-proces. De tool biedt structuur, welke per opleiding eenvoudig en flexibel in te richten is. Bovendien is op deze manier de administratie op één duidelijke plek en zorgt ervoor dat de kandidaten automatisch en direct geïnformeerd zijn.

Eenvoudig toetsproces

ExamIT maakt (aanwezigheids)registratie en administratie van de toetsing eenvoudig en digitaal. Vooraf altijd de juiste de presentielijst beschikbaar, digitaal de aanwezigheid registeren en automatisch de presentielijsten versturen naar docenten. Dit alles geheel af te stemmen op het proces van de toetsorganisatie.

What’s Your Next Course?

Your Next Course maakt het studenten van de universiteit makkelijker om vakken te kiezen. Op basis van de gemaakte keuzes van studenten in het verleden en door de te volgen studiepaden te analyseren geeft Your Next Course studenten adviezen welke vakken ze kunnen volgen. Op deze manier worden studenten beter door hun studie begeleid en krijgen ze advies op maat. Een prototype is te vinden op deze demopagina.
Met dit concept hebben we de studentenpitch-competitie op de Universiteit Utrecht gewonnen! Lees meer over de studentenpitch-competitie in het Digitaal Universiteitsblad (DUB)